OPLEIDINGSSCHOOL

Onze school is onderdeel van de opleidingsschool i.s.m. de Pabo 's Hertogenbosch. Binnen de opleidingsschool wordt steeds meer uitgegaan van "werkplekleren" door Pabo studenten. Hierdoor is er ook intensiever overleg wederzijds m.b.t. opleidingsinhoud, onderwijsvernieuwingen, e.d.
De studenten worden begeleid door een studieloopbaanbegeleider vanuit de Pabo, en door de mentoren en basisschoolcoach hier op de Bogerd (meneer Eric). Het aantal stagiaires is afhankelijk van het aantal studenten op de Pabo die moeten worden bemiddeld voor een stageplaats.
Dit schooljaar hebben we op onze school acht studenten. Vijf daarvan zijn propedeuse (eerstejaars) studenten. Twee studenten zitten in de hoofdfase (tweede/derdejaars) . Dit schooljaar hebben we één vierdejaars student. Deze ‘afstudeerder’ doet een zogeheten blokstage, waarbij de student, onder verantwoording van de leerkracht de groep 5 weken overneemt. Daarnaast maakt deze student ook een onderzoeksopdracht.