OPLEIDINGSSCHOOL

Onze school is onderdeel van de opleidingsschool i.s.m. de Pabo 's Hertogenbosch. Binnen de opleidingsschool wordt steeds meer uitgegaan van "werkplekleren" door Pabo studenten. Hierdoor is er ook intensiever overleg wederzijds m.b.t. opleidingsinhoud, onderwijsvernieuwingen, e.d.
De studenten worden begeleid door een studieloopbaanbegeleider vanuit de Pabo, en door de mentoren en basisschoolcoach hier op de Bogerd (meneer Eric). Het aantal stagiaires is afhankelijk van het aantal studenten op de Pabo die moeten worden bemiddeld voor een stageplaats.
Dit schooljaar hebben we op onze school 6 studenten. Twee daarvan zijn propedeuse (eerstejaars) studenten. Drie studenten zitten in de hoofdfase (tweede/derdejaars) . Dit schooljaar hebben we één vierdejaars student. Deze ‘afstudeerder’ doet een zogeheten blokstage, waarbij de student, onder verantwoording van de leerkracht de groep 5 weken overneemt. Daarnaast doet deze student ook een onderzoeksopdracht. Dit schooljaar in samenwerking met onze ICT coördinatoren, directeur en basischoolcoach. Samen vormen zij een onderzoeksgroep.

Onze studenten van dit schooljaar zijn:

  • Mandy van Eck: Vierdejaars, werkzaam in groep 7
  • Maartje Vonk: Derdejaars, werkzaam in groep 8
  • Maud v.d. Bovenkamp: Derdejaars, werkzaam in groep 4/5
  • Marit Broekmeulen: Derdejaars, werkzaam in groep 3
  • Pim van Hees: Eerstejaars, werkzaam in groep 8
  • Femke Leusink: Eerstejaars, werkzaam in groep 6

Het tweede halfjaar wisselen de studenten van groep.

Daarnaast komt er ook nog een aantal studenten hun Minor bewegingsonderwijs bij ons op school doen.