OPLEIDINGSSCHOOL

Onze school is onderdeel van de opleidingsschool i.s.m. de Pabo 's Hertogenbosch. Binnen de opleidingsschool wordt steeds meer uitgegaan van "werkplekleren" door Pabo studenten. Hierdoor is er ook intensiever overleg wederzijds m.b.t. opleidingsinhoud, onderwijsvernieuwingen, e.d.
De studenten worden begeleid door een studieloopbaanbegeleider vanuit de Pabo, en door de mentoren en basisschoolcoach hier op de Bogerd (meneer Eric). Het aantal stagiaires is afhankelijk van het aantal studenten op de Pabo die moeten worden bemiddeld voor een stageplaats.
Dit schooljaar hebben we op onze school 4 studenten. Twee daarvan zijn hoofdfase (tweede/derdejaars) studenten. Dit schooljaar hebben we ook twee vierdejaars studenten. Deze ‘afstudeerder’ doet een zogeheten blokstage, waarbij de student, onder verantwoording van de leerkracht de groep 5 weken overneemt. Daarnaast doet deze student ook een onderzoeksopdracht. Dit schooljaar in samenwerking met onze reken en cultuur coördinatoren, directeur en basischoolcoach. Samen vormen zij een onderzoeksgroep. De studenten gaan aan de slag met rekenen (automatiseren) en burgerschap.

Onze studenten van dit schooljaar zijn:

  • Maartje Vonk: Afstudeerder (LIO), hele schooljaar werkzaam in groep 7
  • Maud v.d. Bovenkamp: Afstudeerder (LIO), hele schooljaar werkzaam in groep 5/6
  • Nick Slippens: Derdejaars, eerste half jaar werkzaam in groep 6
  • Kim van Oyen: Tweedejaars, eerste half jaar werkzaam in groep 1/2

Daarnaast bieden wij derdejaars studenten de kans om hun Minor, bijvoorbeeld bewegingsonderwijs, bij ons op school doen.

Dit schooljaar gaan wij ook starten met een samenwerking met twee andere scholen binnen ons bestuur, te weten De Walsprong en De Spelwert in Zaltbommel. Dit worden zogenaamde satellietscholen van De Bogerd. Studenten kunnen daarmee ook op die twee scholen hun stage gaan doen, onder begeleiding van dezelfde studieloopbaanbegeleider en basisschoolcoach als op De Bogerd. Zie het zo dat we één studentengroep krijgen, die op één van deze drie scholen gaan stagelopen, met onderlinge samenwerking door de scholen heen. Op moment van dit schrijven is nog niet bekend over hoeveel studenten het gaat. Dit wordt bekend in september.