OPLEIDINGSSCHOOL

Onze school maakt deel uit van het Partnerschap Opleiden in de school" i.s.m. de Pabo 's Hertogenbosch. Binnen de opleidingsschool wordt steeds meer uitgegaan van "werkplekleren" door Pabo studenten. Hierdoor is er ook intensiever overleg wederzijds m.b.t. opleidingsinhoud, onderwijsvernieuwingen, e.d.
De studenten worden begeleid door een studiebegeleider vanuit de Pabo, en door de mentoren en basisschoolcoach op de Bogerd. Het aantal stagiaires is afhankelijk van de hoeveelheid studenten op de Pabo die moeten worden bemiddeld voor een stageplaats.
Dit schooljaar hebben we op onze school 4 studenten. Twee daarvan zijn hoofdfase (tweede/derdejaars) studenten. Dit schooljaar hebben we ook twee vierdejaars studenten. Deze ‘afstudeerders’ doen een zogeheten blokstage, waarbij de student, onder verantwoording van de leerkracht de groep 5 weken overneemt. Daarnaast doen deze studenten ook een onderzoeksopdracht. Dit altijd in samenwerking met een leerkracht, directeur en basischoolcoach. Samen vormen zij een onderzoeksgroep. De studenten gaan dan bijvoorbeeld aan de slag met rekenen (automatiseren), begrijpend lezen of burgerschap.

Daarnaast bieden wij derdejaars studenten de kans om hun Minor, bijvoorbeeld bewegingsonderwijs, bij ons op school doen.

Ook dit schooljaar gaan is er weer een samenwerking met twee andere scholen binnen ons bestuur, te weten De Walsprong en De Spelwert in Zaltbommel. Dit worden zogenaamde satellietscholen van De Bogerd. Studenten kunnen daarmee ook op die twee scholen hun stage gaan doen, onder begeleiding van dezelfde studieloopbaanbegeleider en basisschoolcoach als op De Bogerd. Zie het zo dat we één studentengroep krijgen, die op één van deze drie scholen gaan stagelopen, met onderlinge samenwerking door de scholen heen.