MISSIE EN VISIE

Waarom de Bogerd?

We hebben een leuke informatiefilm over onze school gemaakt. Klik op de knop om dit filmpje te bekijken.

OBS De Bogerd

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer je een zaadje plant en het met gerichte aandacht en juiste zorg begeleidt, het zaadje de kans krijgt om onbekommerd te ontkiemen, gezonde wortels te creëren en uit te groeien tot een sterke boom.

“Van kleine zaden groeien machtige bomen”

Hoe doen wij dat?

De Bogerd is een veilige plek waar kinderen groeien en samen ontwikkelen tot gelukkige wereldburgers. Onze kernwaarden om dit succesvol te ondersteunen zijn veiligheid, saamhorigheid en geluk. Immers, een kind moet zich prettig en veilig voelen om zijn of haar vaardigheden maximaal te kunnen ontplooien. De Bogerd biedt een inspirerende leeromgeving waar kinderen op een respectvolle manier de ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.

Wat doen wij?

Ons zorgvuldig samengesteld onderwijsprogramma geeft een stevige en brede basiskennis, waarbij we bovendien het aanbod afstemmen op de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Wij bieden een beredeneerd en gevarieerd onderwijsaanbod waarbij interactie, eigenaarschap en betrokkenheid worden gestimuleerd.

Op deze manier geloven wij dat uw kind straks vol zelfvertrouwen, met plezier en vanuit goede persoonsvorming aan de volgende stap van haar of zijn toekomst kan beginnen.