Indien er sprake is van klachten, een vorm van machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en/of pesten, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de interne vertrouwenspersoon. Bij ernstige klachten komt de school direct in actie. Dit betekent niet dat de actie altijd zichtbaar is voor anderen. Soms is het goed op een andere wijze te handelen dan openheid van zaken te geven. Wij handelen in overleg met externe deskundigen van de GGD. Als ouder kunt u ook zelf rechtstreeks contact opnamen met de externe vertrouwenspersoon machtsmisbruik van de GGD.

De interne vertrouwenspersoon is Maartje ter Elst, maartje@debogerd.net. U kunt Maartje bereiken via email en telefonisch op 0418- 66 1367.

De externe vertrouwenspersonen zijn te bereiken via de GGD op het telefoonnummer 088- 3686759 (tijdens kantooruren) of 088- 3686813 (voor zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten). Landelijk centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs op het telefoonnummer 0900- 1113111