VERLOF

Volgens de Wet op het primair onderwijs (WPO) zijn kinderen vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Ze moeten dus naar school en eventueel verlof moet aangevraagd worden. Extra vakantieverlof is alleen in uitzonderlijke situaties toegestaan.
We volgen hierbij de richtlijnen in het protocol van de gemeente Maasdriel. Dit protocol kunt u hieronder downloaden:

protocol leerplicht gemeente Maasdriel

Wilt u verlof aanvragen dan kunt u het onderstaande verlofformulier downloaden, invullen en inleveren bij de directeur. Het verlofformulier is ook te verkrijgen op school

verlofformulier

verklaring verlof werkgever of accountant