SCHOOLTIJDEN

groepen 1-4:

maandag08.30 – 14.45 uur
dinsdag08.30 – 14.45 uur
woensdag08.30 – 12.15 uur
donderdag08.30 – 14.45 uur
vrijdag08.30 – 12.00 uur

groepen 5-8:

maandag08.30 – 14.45 uur
dinsdag08.30 – 14.45 uur
woensdag08.30 – 12.15 uur
donderdag08.30 – 14.45 uur
vrijdag08.30 – 14.45 uur


Dagelijks is het schoolgebouw geopend vanaf 08.20 uur. De kinderen mogen dan al naar de klassen maar mogen ook nog even buiten spelen.
Om 08.30 uur moeten alle kinderen in de klas zijn zodat de lessen kunnen beginnen.

Onze school maakt gebruik van een continurooster. Dit betekent dat de kinderen ‘tussen de middag’ niet naar huis gaan maar op school hun lunchpakket (onder begeleiding van de leerkracht) opeten. Het lunchpakket nemen de kinderen zelf, van thuis, mee naar school.
Na de lunch gaan de kinderen nog even buiten spelen.

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2017-2018

zomervakantie vrijdag 6 juli t/m 19 augustus 2018

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2018-2019

herstvakantie 13 t/m maandag 21 oktober 2018
kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
carnavalsvakantie vrijdag 1 maart t/m 10 maart 2019
meivakantie 20 april t/m 5 mei 2019
zomervakantie vrijdag 5 juli t/m 18 augustus 2019

STUDIE- EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2018-2019

maandag 17 september 2018 (studiedag)
donderdag 6 december 2018 (studiedag)
maandag 14 januari 2019 (studiedag)
vrijdag 1 maart (aansluitend aan carnavalsvakantie)
donderdag 4 april 2019 (studiedag)
donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
maandag en dinsdag 10 en 11 juni (Pinksteren en studiedag)